Jdi na obsah Jdi na menu
 


Po sečtení nebo odečtení čísel jste si našli v tabulce znamení, zde je jejich význam:

 

 

Denní znamení - ALIGÁTOR (Imix)

Aligátor je iniciační denní znamení a často vyvolává v lidech představu někoho, kdo začíná nové plány. Je to východní posilující denní znamení, které požívá velmi silné instinkty k uvádění nových jevů a tvůrčích nápadů z hlubokého proudu kolektivního nevědomí. Dokončování projektů, které vyplouvají na povrch, však není jejich silnou stránkou. Z tohoto důvodu je důležité, aby spolupracovali s druhými, a díky tomu dosáhli produktivních výsledků. Aligátoři mají obvykle také starostlivou stránku se silnou pečovatelskou a ochranářskou energií. Starají se o své potomky a často usilovně pracují, aby zabezpečili rodinu a přátele. Měli by dávat pozor, aby se nestali přehnaně ochranářskými a dominantními.

 

Denní znamení - VÍTR (Ik)

Vítr souvisí s duchem a je to jedno z jasně duchovních a někdy vzdušných denních znamení. Často potřebuje uzemnit. Vítr je znamení severu, a proto je do určité míry chladně odtažitý. Vítr ztělesňuje schopnost komunikovat a rozšiřovat myšlenky a představy. Větrní lidé jsou snílci se silnou představivostí a stávají se z nich vynikající učitelé a novináři. Bývají velmi dobrými řečníky a šíří duchovní inspiraci „s větrem“. Tito lidé jsou podobně jako vítr sám velmi pružní. Tato pružnost však u nich může vést k silné nerozhodnosti, a na jiné mohou působit dojmem, že jsou příliš těkaví a mluví nesouvisle. Lidé větru mohou být destruktivní jak k sobě, tak k druhým, když se nade vše povznesou. Pokud najdou přirozený způsob, jak stát oběma nohama na zemi, dokážou velmi dobře inspirovat druhé.

 

Denní znamení - KRB (Akbal)

Toto denní znamení může mít kterékoliv z těchto jmen: Krb, Dům nebo Noc. Říká se, že v lidech, kteří ztělesňují toto denní znamení, je nějaký zvláštní druh ženské měkkosti. Význam Domu nebo Krbu má také co dělat s ochraňováním vlastního domu a rodiny a jejich bráněním před silami noci. Představte si osobu sedící u krbu uprostřed domu, která vypráví legendy a pohádky nositelé tohoto znamení mezi Mayi  se mohou stát šamany díky své znalosti temnějších oblastí lidské duše. Mohou pomoci rozptýlit nejistoty a pochybnosti, které se zrodily ze tmy nebo podvědomé mysli. Lidé krbu mohou najít nová řešení a uměleckou inspiraci prostřednictvím svých znalostí a prázdnotě Noci. Přesto pokud necestují odvážně do tmy, mohou se snadno ocitnout na pochybách a v nejistotě.

 

Denní znamení - JEŠTĚRKA (Kan)

Charakteristickou vlastností tohoto denního znamení je smyslnost. Někdy je také překládáno jako Síť nebo Semeno. Všechny tyto významy přispívají k jeho charakterizování. Je to znamení jihu a potřeba ještěrky vystavovat se slunci přispívá k jejímu smyslnému i poněkud ležérnímu stylu. Byla pokládána za znamení, které ovládá sexuální sílu těla. Semena jako přírodní přenašeči se snaží osvobodit sebe a jiné od útlaku minulosti a s tímto  záměrem může osoba ve znamení Semene zasadit nová semena nebo se s nimi spojit. K dosažení opravdové prosperity se Ještěrka musí naučit oceňovat všechny dary, které přijímá, a provádět důkladné sebezkoumání.

 

Denní znamení – HAD (Chacchan)

Had představuje podobně jako v mnoha jiných tradicích magické schopnosti. To znamená, že to může být velmi duchovní znamení, ale se silami, kteréže možno snadno zneužít. Je to inteligentní východní znamení, které může elektrizovat svou novou přicházející energií. Hadi mohou díky své upřímné ochotě sloužit druhým, aby dokázali být otevření k rozšiřování svého srdce. Toto znamení má autoritu. Hadi jsou velmi pružní nebo dokonce vláční, dokud nejsou přistiženi v koutě, kde mohou vybuchnout. Hadi s jedovatým temperamentem mohou otrávit sebe i druhé vytvářením postojů útisku a destrukce.

 

Denní znamení - SMRT (Cimi)

V lidech narozených v tomto znamení je téměř nepochybně zvláštní druh měkkosti. Smrt byla tradičně ve starých zdrojích považována za nejšťastnější z dnů a lidé s tímto znamením mohou být údajně velmi úspěšní v podnikání. Občas bývají také vynikajícími léčiteli, kteří díky své duchovní síle klidně provázejí druhé transformacemi života. Lidé se znamením smrti podporují těhotné a vedou je v jejich přechodu k mateřství. Mají také schopnost převádět je trvalými změnami v důležitých obdobích jejich života. Mezi Mayi život vytvářela smrt a spojení s předky sloužilo k aktivování vnitřních jasnovidných schopností. Úkolem lidí Smrti je prožívat život naplno a nevzdávat se poraženeckým myšlenkám.

 

Denní znamení - JELEN (Manik)

Jelen je jednotě skutečně duchovních denních znamení, ale bylo by chybou ztotožňovat je s krotkým, jemným jelínkem. Spíš bychom jej měli připodobnit ke statnému zvířeti. I když lidé se znamením Jelena ztělesňují klidné denní znamení, mohou vyjadřovat svou moc velmi přímo. Přesto to dělají se silným zájmem o blaho druhých a úctou k duchovnosti ve všem. Jeleni jsou vládci, kteří ochraňují a obětují své vlastní zájmy pro druhé. Tato touha po dominanci, která není ostatním vždy hned zřejmá, někdy jejich vztahy s jinými komplikuje, způsobuje, že nabývají nekonvenčních forem. Když je Jelen konfrontován se sliby, které nedodržel, stává se manipulativním, tvrdohlavým a vyhýbavým. Jejich životní výzvou je mít schopnost dosáhnout rovnováhy skromností a pochopením druhých.

 

Denní znamení - KRÁLÍK (Lamat)

Energie králíka je růst a přitažlivost „čistého štěstí“. Je to znamení jihu, a proto je pro něj charakteristická určitá lehkost života. Jestliže je králík ochoten podrobit se životu, všechno jde lehčeji. Toto denní znamení je spojeno s plodností Králíků díky jejich schopnosti dělat věci ve větším množství. A obecně má toto denní znamení rádo růst, ať jde o peníze nebo o zahradnické umění. Přirozená tendence Králíků lpět na harmonii a lehkosti se však také může stát nucenou a Králík se pak stává až přehnaně milým a štědrým. Když si Králík myslí, že dal příliš mnoho, zeslabí ho to a může se dokonce zhroutit. Králíci nejsou tvrdí lidé a výzvou pro ně je tvořit silné jádro v jejich středu, z něhož může vyzařovat jejich moc.

 

Denní znamení - VODA (Muluc)

Je dost náročné narodit se do denního znamení Vody.má posilující východní energii, která vyvolává silné emoce, ale také brání, aby se uklidnily. U osob s tímto denním znamením mohou emoce bez kontroly  přetékat všemi směry. Vodní lidé mají velkou představivost, jasnovidné schopnosti a sklon k předvádění se. Ve svém myšlení rozhodně nejsou strnulí. To znamená, že nejsou jen spontánní, někdy cítí, že jim druzí nemohou rozumnět. Jiní cítí ve Vodě skryté motivy a možná pokládají za obtížné jim důvěřovat. Vodní lidéé mohou evokovat silné sexuální a násilnické pocity v těch, s nimiž přicházejí do styku. Jsou však často také velmi okouzlující a je s nimi legrace. A to je to, co je za jejich ochotou předvádět se.

 

Denní znamení - PES (Oc)

Psi jsou loajální a dobrosrdeční. Lidé narození v tomto denním znamení jsou pokládáni za upřímné, čilé a statečné a jestliže najdou v životě pravé poslání, s nímž se mohou ztotožnit, dokážou vykonat mimořádně skvělé věci. Psi jsou rádi součástí týmu a často bývají vůdci. Avšak obvykle sami nebývají tvůrci myšlenek a záměrů, pro které pracují. Ti,kdo se narodili v tomto znamení, mohou být velmi smyslní a vědí, jak se v životě bavit. Pes je mezi Mayi považován za silně sexuálně zaměřené znamení a navzdory jejich duchovní loajalitě jsou pokládáni za náchylné k sexuálním výtržnostem. Psi jsou ambiciózní a využívají příležitostí, také ve formě nevěry. Mezi Čerokíji byl denním znamením psa vlk. Výzvou pro Psa je najít v životě úkol, kde mohou být jeho mnohé dobré vlastnosti – jako je dobrosrdečnost a vytrvalost – využity v něčí prospěch.

 

Denní znamení - OPICE (Chuzen)

Opice je mezi Mayi známá jako snovač času. Vzhledem k tomu, že je to denní znamení uprostřed, Opice je velmi kreativní, zná mnoho různých věcí a je schopna spojovat je dohromady. S Opicemi lze zažít spoustu zábavy. Jsou okouzlující, někdy nezvladatelné a mají sklon ke kanadským žertíkům. Vyznají se ve všem a velmi často mají umělecké schopnosti. Jejich kouzlo má také otravnou tvář kvůli jejich potřebě často být ve středu něčí pozornosti. Některé mohou dokonce jednat hloupě, jen aby získaly zájem veřejnosti. Obvykle dokážou udržet pozornost jen po krátkou dobu a jsou připraveny přesunout se k nějaké jiné činnosti. Proto s možná nikdy nic nenaučí tak, aby to zvládly úplně. Vědí však, jak dělat spoustu věcí, a nikdy nejsou nudné.

 

Denní znamení - CESTA (Eb)

Toto denní znamení se také někdy nazývá Tráva. Starají se o společnost vůbec, o budoucí generace a děti Země. Přesto mají jen malou nebo nemají žádnou touhu po uznání ani nechtějí být středem pozornosti kvůli dobru, které konají. Často bývají nerozhodní a jsou měkcí a ohleduplní. Jižní charakter tohoto denního znamení vnáší do jejich života určitou snadnost. Mnozí se starají o chudé, nemocné a starší a přinášejí pro tyto skupiny osobní oběti. Tato soucitná stránka má i rub, jsou snadno zranitelní. Bývají oblíbení, oddaní a usilovní, a proto mívají úspěch v obchodování a cestování. Jestliže však v sobě zadržují negativní city a zklamání, kterým nedají průchod, může je snadno postihnout nemoc nebo jim ublížit zlomyslnost druhých.

 

Denní znamení - TŘTINA (Ben)

Ti, kdo se narodili v denním znamení Třtiny – někdy zvané také Rákos nebo Hůl – mají zvláštní vztah ke Quetzalcoatlovi , bohu světla a duality, a jsou tak pokládáni za velmi cenné. Obvykle je poznáme podle stylu autority, kteráže symbolizována chlebem. Mezi Mayi toje symbol duchovní autority starších. Název Rákos pro toto denní znamení je dost matoucí,protože většinou nejsou vůbec křehcí. Třtina je východní znamení a ti, kdo se v něm narodili, bývají energeticky velmi silní, jsou často vůdci ve společnosti a jako rodiče jsou pokládáni za moudré. Často bojují za věc, kterou pokládají za hodnou takového boje. Avšak lidé Třtiny potřebují hodně ocenění a kvůli svým nepružným názorům a vysokým očekáváním nenavazují často důvěrné vztahy s druhými. Jejich výzvou v životě je rozvíjet svou pružnost, aby se rákos nezlomil.

 

Denní znamení - JAGUÁR (Ix)

Jaguár je tajnůstkářská bytost, která se plazí kolem v noci.je to typické denní znamení pro proroky mezi Mayi a kvůli schopnosti vidět ve tmě mají často osoby s tímto znamením jasnovidecké schopnosti spojené se značnou dávkou inteligence. Je to typické denní znamení mezi strážci dne. Intelektuální schopnosti Jaguára spojené s jeho typicky ženskou mentalitou mohou v nositelích tohoto znamení vytvořit léčivé schopnosti. Jejich síla jim dodává trpělivost, která může rychle přejít v náhlé záchvaty činnosti. Jejich úsilí je však  často velmi úzce soustředěno a zřídka jsou otevření ke zkoumání alternativních cest života. Mají sklon k tomu, že je druzí obtížně chápou, a pak se jen obrátí a mizí v životech jiných lidí.

 

Denní znamení - OREL (Men)

Lidé Orli jsou mocní a ctižádostiví a mívají vysoké životní aspirace. Kolem nich se vznáší energie a život jim může připadat jako neustálý snový let, jak to symbolizuje jejich totemové zvíře. Jsou často úspěšní při dosahování materiální hojnosti a štěstí díky své vyšší perspektivě a inteligenci.  U většiny amerických domorodých národů byla klan Orla důležitý a Orel vyl poslem, který s sebou přinášel naději a víru na křídlech ducha. Orel má výrazný smysl pro detail a technickou orientaci. Jestliže Orel doufá v příliš mnoho a kvůli svým mimořádným schopnostem se snaží toho dosáhnout, může mu to přivodit pád z výšin. Orlové milují svobodu, ale měli by si uvědomovat rizika úniku, protože by mohli totiž unikat před problémy tak, že se na ně budou jednoduše dívat z perspektivy letu ve velké výšce.

 

Denní znamení - SOVA (Cib)

Toto znamení mají lidé, kteří ztělesňují moudrost minulosti a vlastní neobyčejné jasnovidné schopnosti. Není to snadné denní znamení a může vyžadovat hodně karmické očisty. Navenek mohou sovy vypadat vesele a být plné humoru, ale pod slupkou bývají velmi hlubokomyslné a seriózní. Sově se většinou říká Sup, což ukazuje na lenivou stránku tohoto jižního znamení. Sovy mají sklon k introspekci, z níž odvozují spoustu moudrosti, a díky jasnovidným schopnostem často pomáhají svým druhům. Jejich výzvou v životě je nalezení etického způsobu, jak brát život lehce.

 

Denní znamení - ZEMĚ (Caban)

Na rozdíl od toho, co si spontánně myslíte o znamení Země, lidé narození v tomto znamení jsou silně duševně zaměření a zdůrazňují hodnotu myšlení. Země je východní energetické znamení a typickou mužskou stránkou lidí Země je snaha ovládat svět tím, že jej pochopí intelektuálně. Lidé ve znamení Země pomáhají zahánět špatné záměry, zvyky a myšlenky. To z nich dělá dobré rádce a v nejlepším je jejich myšlení v rezonanci s Matkou Zemí a slouží většímu celku. Lidé Země jsou pečiví a inteligentní a aspirují na přirozený průběh všech fází svého života. Někdy je citlivost Země otřesena, což může vést k emocionálním poruchám, proto jiným názvem pro znamení Země je Zemětřesení. Jejich výzvou je nedovolit, aby jim jejich intelekt bránil být v přítomnosti.

 

Denní znamení - PAZOUREK (Etznab)

Narodit se do denního znamení Pazourku může být náročné. Lidé ve znamení Pazourku používají své vnitřní vlastnosti k rozlišení mezi pravdou a klamem. Ti, kdo se narodili v tomto znamení, jsou často srovnáváni s archandělem Michaelem, který svým mečem odděluje dobré od zlého. Jinými názvy pro toto znamení jsou Nůž a Obsidián. Mnoho lidí pravděpodobně pokládá Pazourky za lidi neústupné a s příliš rigorózními představami o správném a nesprávném. Lidé narození v tomto znamení jsou velmi poctiví a chtějí sloužit odhalování pravdy. Často dokážou objevit u druhých velmi dobře skryté plány. Říká se, že Pazourky dokážou přijímat informace o osobních problémech nebo špatných plánech druhých podle jejich odrazu v zrcadle z obsidiánového skla. Výzvou pro ně je najít harmonii a používat své rozlišovací schopnosti spíš jako dar než jako nůž.

 

Denní znamení - BOUŘE S LIJÁKEM (Cauac)

S lidmi narozenými v denním znamení Bouře s lijákem je většinou zábava. Zdá se, že nikdy nestárnou na duchu, a zůstávají v průběhu celého svého života zvídaví a zajímají se o nové věci. Jsou to výzkumníci, kteří studují jednu věc za druhou, a tímto způsobem nahromadí za život spoustu vědomostí. Mají velkou schopnost učit druhé i sebe. Není pro ně vždy snadné dát dohromady znalosti, které získali z mnoha zdrojů, a zavázat se nějakému cíli v životě. Jsou věčně mladí a radují se z extáze svobody. Jejich neustálé hledání nových zážitků je vede do velkých výzev a emocionálních bouří a mnozí z nich zjistí, že celý jejich život nebyl ničím jiným než jen jednou dlouhou bouří. Jejich citlivost jim však nepomůže čelit bouřím života. Když se lidé ve znamení Bouře s lijákem začnou dívat na těžkosti jako na poučení, dospějí k větší integritě, což je cíl jejich životního hledání.

 

Denní znamení - SVĚTLO (Ahau)

Světlo je denní znamení úplnosti a u lidí narozených v tomto znamení se často projevují jeho důsledky. Lidé ve znamení Světla jsou často romantičtí, nadšení vizionáři s uměleckými schopnostmi, bývají snadno vnímáni jako snílkové. Toto duchovní znamení úplnosti jim, jak se zdá, ztěžuje pochopení, že svět kolem nich ještě nedospěl do tak vysokého stavu a je ovládám materialistickými a hamižnými motivy. V konfrontaci s „reálným životem“ často bývají vnímáni jako nerealističtí. Řada zklamání pak může vést Slunce (Světlo) k vyhýbání se odpovědnosti a ne k přijímání potřebných opravných prostředků. Nicméně lidé ve znamení Světla si zachovávají přirozenou spiritualitu, která je právem tohoto posledního znamení v uinalu. Pro lidi ve znamení Světla je výzvou přistupovat k životu realisticky bez slevování z velkých snů, které mají.

 

 

Váš kosmický tón

Číslo, které jste našli v závorkách v Posvátném kalendáři, je vším kosmickým tónem. V určitých ohledech váš kosmický tón ovlivňuje vaši energii zrození posvátného kalendáře.

V posvátném kalendáři je možné rozlišit vzor střídajících se energií světla a tmy. Neměli bychom to interpretovat jako pozitivní a negativní. Božský proces tvoření je pohyb vln energií. Tímto způsobem se střídá aktivita (světlé pole) a pasivita (tmavé pole). Váš kosmický tón odráží zřetelný krok v evoluci od semene po zralý plod. Každá den v tomto procesu růstu představuje specifickou energii. Z tohoto důvodu každý den v posvátném kalendáři dosahuje jedinečné energie.

Mezi Aztéky – kteří používali stejný posvátný kalendář jako Mayové, kromě odlišných jmen pro některé symboly – třinácti číslům (neboli kosmickým tónům) dominovalo konkrétní božstvo, které nám říká něco o energiích zmíněných čísel. Toto božstvo umožňuje vznik různých charakterů mezi těmi, kdo se narodili s odpovídajícími tóny.

 

1. Bůh ohně a času - zasvěcuje

2. Bůh Země - reaguje

3. Bohyně vody a porodu - aktivuje

4. Bůh válečníků a Slunce - stabilizuje

5. Bohyně lásky a porodu - zmocňuje

6. Bůh smrti - tvoří proud

7. Bůh kukuřice - odhaluje

8. Bůh deště - harmonizuje

9. Bůh světla - vytváří pohyb vpřed

10. Bůh temnoty - vyzývá

11. Bohyně zrození - vytváří jasnost

12. Bůh vládnoucí před úsvitem - vytváří porozumění

13. Nejvyšší božstvo - dokončuje

 

 

<<<zpět<<<